Politica de confidentialitate

În România, datele cu caracter personal sunt protejate prin Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date („Legea”).

Skyla.ro prelucrează prin intermediul www.skyla.ro („Site-ul”) un număr limitat de date cu caracter personal despre dumneavoastră. Prezenta Politica de Confidențialitate („Politica”) descrie datele prelucrate, scopul prelucrării, modalitățile de prelucrare și drepturile de care va bucurați în calitate de titular al acestor date.

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Ne bucurăm de interesul manifestat pentru firma noastră. Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este SC Medvet Diagnostic SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, SC Medvet Diagnostic SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC Medvet Diagnostic SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru acest site și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și SC Medvet Diagnostic SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.
[1.] Securitatea datelor
[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, SC Medvet Diagnostic SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
[1.2] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.
[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.
[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [5.] și [6.]).
[3.2.] Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați punctul [7.]
[4.] Parteneri
SC Medvet Diagnostic SRL efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal în regim propriu, beneficiază de sprijin deplin din partea unui department intern de marketing si a unui department de Customer Care.
Partenerii sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.
[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți în enumerarea următoare.
Formular de contact general
• Formular de contact (material informativ, modele, cumpărare , solicitare termen service, accesorii, apreciere și critici, altele): La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* ( date de contact și de identificare, serviciu/servicii alese și textul solicitării dumneavoastră).
• Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
• Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil.
• Durata de stocare: 12 luni
• Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va vom putea furniza informatiile solicitate.
*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales , data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou)
Solicitare Web pentru Operatiuni. (SWO)
• La trimiterea formularului de contact al unei solicitari, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (solicitare, date de contact și de identificare) sunt prelucrate in scopul mentionat mai jos.
• Scop: Pregătirea/efectuarea și derularea achzitiei pentru operatiune.
• Temei: Executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
• Durata de stocare: 12 luni
Consecintele refuzului: in situatia in care nu ne furnizati aceste date, nu veti putea fi contactat pentru a va putea oferi servicul dorit.
*Câmpuri de date exacte: formă de contact, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, telefon, disponibilitate (de la/până la), e-mail.
Listă reamintire
• La salvarea in pagina web a informatiei privind un serviciu oferit noi, datele dumneavoastră cu caracter personal înregistrate în WEBLOG din categoriile* (serviciul contractat, date de contact și de identificare, date de autentificare) sunt prelucrate și salvate.
• Scop: Salvare pentru preluarea ulterioară și accesarea din nou a datelor cu caracter personal.
• Temei: Interes legitim sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
• Durata de stocare: 12 luni

*Câmpuri de date exacte: Nume utilizator, e-mail, parolă, formulă de adresare, funcție, nume
Consecintele refuzului: in situatia in care nu ne furnizati aceste date, nu veti putea salva solicitarile dvs in WEBLOG pt o accesare ulterioara.
Rezervare Servicii Online (RSO)
• Cu ajutorul rezervării de servicii online, clienții pot face personal o rezervare a unui termen de executare a operatiuni solicitate prin intermediul pagini web non-stop și indiferent de programul de lucru. Există două posibilități prin care se poate folosi RSO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți WEBLOG, datele dumneavoastră de bază din categoria* (date de contact și de identificare) fiind consultate direct din WebLOG. Pe de altă parte, RSO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de oaspete (guest), la care datele menționate de dumneavoastră din categoria** (servicii și produse alese, date de contact și identificare,) sunt prelucrate automatizat pentru pregătirea termenului de executie operatiune solicitata.
• Scop: Rezervarea și derularea unui termen de executie operatiune solicitata.
• Temei: Executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
• Durata de stocare: 12 luni (la contracte de cumpărare și facturi, se vor respecta termenele de păstrare conform legii aplicabile)
• Consecintele refuzului: in situatia in care nu ne furnizati aceste date, nu veti putea folosi serviciul Rezervare Servicii Online
*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail
** Câmpuri de date exacte: pachete de fidelitate, oferte și promoții, problemă personală, termen ales, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara,
[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul
SC Medvet Diagnostic SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
Solicitare operatiune
• La trimiterea formularului de contact, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* ( date de contact și identificare) sunt prelucrate de catre noi. În plus, la solicitarea transmisă către noi sunt rezumate datele de utilizare IT** ale clientului pe pagina web într-un tabel de caracteristici ale clientului, acesta fiind transmis catre operatori din departamentul Customer Care selectați în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite clienților.
• Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
• Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil, respectiv consimtamant pentru prelucrarea datelor de utilizare IT** ale clientului pe pagina web
• Durata de stocare: 12 luni
Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu vom primi date despre dumneavoastra si nu va vom putea oferi detalii despre operatiunile dorite.
*Câmpuri de date exacte: Text solicitare, persoană de contact la firmă, formulă de adresare, funcție, prenume, nume de familie, firma, strada, cod poștal, localitatea, țara, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail, formă de contact, serviciu ales (operatiune/interventie/exterminare/control), data dorită (data/ora), tip client (client vechi/client nou)
**Câmpuri de date exacte: [a se completa]
Înscrierea la newsletter
• Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* (date de contact și identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter vom utiliza adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind posibilitatea de dezabonare prezentată la gdpr@skyla.ro
• Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
• Temei: Consimțământul
• Durata de stocare: Atât timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare.
Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi newsletter.
*Câmpuri de date exacte: Formulă de adresare, prenume, nume, e-mail, locație aleasă
Comandă catalog
• Formular de contact (catalog/ prețuri): La trimiterea formularului de comandă, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* (date produs, date de contact și de identificare, informații despre produs/operatiune) sunt prelucrate. Puteți revoca în orice moment comanda trimițând un mesaj la gdpr@skyla.ro
• Scop: Trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
• Temei: Consimțământul
• Durata de stocare: Până la efectuarea expedierii sau până la revocarea consimțământului în cadrul centrului de prelucrare.
Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi catalogul.
*Câmpuri de date exacte: funcție, prenume, nume, firma, strada, cod poștal, localitate, dealer, telefon, disponibilitate (de la/până la), fax, e-mail
[7.] Cookies și Social Plug-in
[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.
[8.] Drepturile persoanelor vizate
Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:
[8.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.
[8.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.
În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de utilizator.

[8.3] Dreptul la ștergere Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.
[8.4] Dreptul la limitarea procesării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
– procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau
-ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
[8.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

[8.6] Dreptul la contestare În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.
[8.7] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de SC Medvet Diagnostic SRL printr-o notificare la adresa de e-mail gdpr@skyla.ro
[9.] Date de contact – vezi in sectiunea “Contact”